Zarao any Madagasikara 🇲🇬

Sylvie nanoratra aho dia teraka tamin’ ny 28 Ôktôbra 1984 any Fianaransoa, Madagasikara. Natsangana tamin’ ny alalan’ ny fianakaviana Italiana aho amin’ ny efatra taona sy tapany. 

Fikatsahana ny reniko biolojika dia antsoina hoe Razanajafy EMILIE, ary antsoina hoe Orphelinat Catolique Nazareta ny institiota izay niaina ny efatra taona voalohany.

Mangataka anao aho mba hizara ny fikarohana mba hahita ny reniko biolojika.

Misaotra anao