ناتان يبحث عن عائلة والده البيولوجية

ناتان) كتب لي)

ولد جوليوس في 16/11/1949 في طرابلس، ليبيا، من شهادة ميلاده كان اسمه أرتورو.

كان والدي حياة مضطربة جدا وتوفي في سن 54 مع الرغبة في معرفة أصول عائلته.

أطلب منكم أن تشاركوا ندائي قدر الإمكان حتى أجد عائلة أبي

شكرا


Natan cerca le origini di suo padre❣️❣️❣️

Natan mi ha scritto,

mio padre Giulio nacque il 16/11/1949 a Tripoli (Libia), dal certificato di nascita il suo nome di origine era Arturo.

Mio padre ha avuto una vita molto travagliata ed è morto a 54 anni con il desiderio di conoscere le sue origini familiari.

Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare la famiglia di origine di mio padre.

Grazie


%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: