Μέγιστο μερίδιο στην Ελλάδα 🇬🇷❣️❣️❣️

Η Ελένη γράφει,

Γεννήθηκα το 28/04/1983 στους Αγίους Σαράντα (Αλβανία).

Το όνομα του πατέρα μου είναι το Χρίστο Πάπας γεννήθηκε το 04/12/1960 στην Αλβανία.

Το όνομα της μητέρας μου είναι Βιολέτα Πάπας γεννημένη το 28/08/1967 στην Αλβανία.

‘ Κουσα ότι ζουν στην Ελλάδα στη Νέα Πέραμος.

Σας ζητώ να μοιραστείτε την έκκλησή μου όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να μπορώ να τις βρω.

ΕυχαριστούμεNdani në Shqipëri 🇦🇱

Rosaria shkruan,

emri im dhe mbiemri i origjinës është Albana qemalaj Unë kam lindur 07/03/1985 në Shqipëri.

Unë jam duke kërkuar për prindërit e mi biologjikë:

Emri í atit Yelmans
EMRI I nenes

Tressette Emri i nënës.

Të çojë në Shqipëri.

falënderim