Frančeska traži svoju biološku porodicu ❣️❣️❣️

Frančeska piše,

Rođen sam 15/12/2000 u Katanija.

Naučio sam da kada sam rođena, zakačena sam sa pupčane vrpce do moje majke i prebačeni smo u bolnicu Vittorio Emanuele gde sam bio napušten.

Od midsupruge mi je dato ime Frančeska i fiktivno prezime Graziosi.

Tražim od vas da podelite koliko god je moguće moja žalba da bih mogao da pronađem svoju biološku porodicu.

Hvala ti


Rispondi