Ndani në Shqipëri 🇦🇱

Rosaria shkruan,

emri im dhe mbiemri i origjinës është Albana qemalaj Unë kam lindur 07/03/1985 në Shqipëri.

Unë jam duke kërkuar për prindërit e mi biologjikë:

Emri í atit Yelmans
EMRI I nenes

Tressette Emri i nënës.

Të çojë në Shqipëri.

falënderim


Rispondi